پرونده نظامی

در حال حاضر صلاحیت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از رهبر، رسیدگی به این موارد می‌باشد:

  • جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح
  • جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
  • جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می‌شود
  • جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور